adres mailowy

2020-10-19

Wychowawcy liceum proszą o aktualizację adresów mailowych uczniów - jeżeli ktoś nie podał do tej pory adresu musi jak najszybciej poinformować wychowawcę o swoim lub rodzica adresie.

Jest to niezbędne w procesie zdalnego nauczania.