Perspektywy

2021-03-27

Spieszymy donieść, że nadal utrzymujemy brązową Tarczę Perspektyw. 

W tegorocznym zestawieniu rankingowym rozpatrzono dane z ponad 2000 liceów ogólnokształcących, które spełniły tzw. kryterium wejścia, czyli: maturę 2020 zdawało w nich co najmniej 12 maturzystów, a wyniki egzaminów obowiązkowych, z j. polskiego i matematyki, wyniosły min. 0,75 średniej krajowej.

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow