Publikacja książkowa

2021-04-19

Czas pandemii  stał się dla wielu z nas momentem przewartościowania swojego dotychczasowe życia, spojrzenia na nie z innej perspektywy. Wiele osób odkryło w sobie skrywane pasje i talenty.

Jedną z takich osób jest nasz Pan Wicedyrektor ds. liceum Wojciech Bentyn.  Rok pracy, poszukiwania informacji i scalania jej w spójny jednolity tekst zaowocował powstaniem publikacji pt. ”Zaraź się sportem – wychowanie fizyczne w czasach pandemii”.  

Książka została wydana przy wsparciu Pani Wójt Gminy Michałowice

Publikacja będzie dostępna w gminnych i szkolnych bibliotekach.