Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

2021-03-29

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy_rekrutacji_do_szkoł_na_rok_szkolny_2021-2022