Dlaczego warto przystąpić do egzaminu C1 Advanced (CAE)?
Zdecyduj się na egzamin C1 Advanced, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.
 

C1 Advanced to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1)

  • Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
  • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
  • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
  • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
  • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
  • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
  • C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe.
Egzamin ten przydatny jest:
 
•   w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
•   w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
•   w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
•   w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
•   w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

(źródło: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cambridge/poziom/advanced )