BIP

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14746,Harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.html

wkrótce podamy terminy próby sprawności fizycznej - wg harmonogramu to okres 

pomiędzy 23 czerwca  a 7 lipca. 

Nasza oferta dla kandydatów do klas pierwszych liceum - na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w czteroletnim liceum przedmioty rozszerzone rozpoczynają się już w pierwszej klasie i będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Wprowadzono obowiązek realizacji w klasie pierwszej jednego spośród przedmiotów: filozofia, plastyka lub muzyka (na podstawie decyzji dyrektora). 

Tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym wynosi 22 godz.

Nasza oferta  na rok szkolny 2020/2021 wygląda następująco:

  • kierunek humanistyczny (rozszerzone: język polski, język angielski i historia)
  • kierunek matematyczno - fizyczny  (rozszerzone: matematyka, fizyka)
  • kierunek matematyczno - geograficzny (rozszerzone matematyka, geografia)
  • kierunek przyrodniczy (rozszerzone: biologia i chemia oraz zajęcia innowacyjne: chemia w kryminalistyce)

Liczba lekcji języka angielskiego (oprócz kierunku humanistycznego) to 4 w tygodniu. 

Jako drugi język uczniowie wybierają francuski lub niemiecki.

Dodatkowo utworzona zostanie klasa mistrzostwa sportowego ze specjalizacją koszykówka.  

Uczniowie mogą wybrać dowolny kierunek  z wymienionych powyżej. Dodatkowo będą mieli zajęcia wychowania fizycznego (w sumie 13 lekcji w tygodniu). 

 

/files/12345/file/UKS11.jpg

 

 

My proponujemy Tobie szansę, reszta zależy od Ciebie!