Komunikat_1

Komunikat 2 

22 lipca 2021 r.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasiła listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 132 pkt/ 

nie udzielamy telefonicznie informacji o osobach zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji.

na pytania odpowiadmay porzez maila: lokomorowrekrutacja@gmail.com

potwierdzanie woli przyjęcia –   do dnia 30 lipca do godz. 1400 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum składają osobiście:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • jedno zdjęcie 
  • kartę zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej
  • xero skróconego odpis aktu urodzenia

 W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone 2 sierpnia 2021 o godz. 800