Nasza oferta dla kandydatów do klas pierwszych liceum na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie podstawą programową obowiązującą w czteroletnim liceum przedmioty rozszerzone rozpoczynają się już w pierwszej klasie.

Nasza oferta  na rok szkolny 2021/2022 wygląda następująco:

oferujemy cztery rozszerzenia międzyoddziałowe 

  • rozszerzenie humanistyczne ( język polski, język angielski i historia)
  • rozszerzenie matematyczno - fizyczne  (matematyka, fizyka, język angielski)
  • rozszerzenie matematyczno - geograficzne ( matematyka, geografia, język angielski)
  • rozszerzenie przyrodnicze (biologia, chemia)

 dodatkowo proponujemy zajęcia innowacyjne: chemia w kryminalistyce, chemia w kosmetologii i edukację filmową

Jako drugi język uczniowie wybierają francuski lub niemiecki.

 

My proponujemy Tobie szansę, reszta zależy od Ciebie!