Nasza oferta dla kandydatów do klas pierwszych liceum - na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w czteroletnim liceum przedmioty rozszerzone rozpoczynają się już w pierwszej klasie i będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Wprowadzono obowiązek realizacji w klasie pierwszej jednego spośród przedmiotów: filozofia, plastyka lub muzyka (na podstawie decyzji dyrektora). 

Tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym wynosi 22 godz.

Nasza oferta  na rok szkolny 2020/2021 wygląda następująco:

  • kierunek humanistyczny (rozszerzone: język polski, język angielski i historia)
  • kierunek matematyczno - fizyczny  (rozszerzone: matematyka, fizyka)
  • kierunek matematyczno - geograficzny (rozszerzone matematyka, geografia)
  • kierunek przyrodniczy (rozszerzone: biologia i chemia oraz zajęcia innowacyjne: chemia w kryminalistyce)

Liczba lekcji języka angielskiego (oprócz kierunku humanistycznego) to 4 w tygodniu. 

Jako drugi język uczniowie wybierają francuski lub niemiecki.

Tworzymy również klasę Mistrzostwa Sportowego ze specjalizacją koszykówka.  

Uczniowie mogą wybrać dowolny kierunek  z wymienionych powyżej. Dodatkowo będą mieli zajęcia wychowania fizycznego (w sumie 13 lekcji w tygodniu). 

 

My proponujemy Tobie szansę, reszta zależy od Ciebie!