Regulamin rekrutacji do liceum

zasady_rekrutacji

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Prezentacja KO

przewodnik_dla_rodzicow-_2021

Formularz podania 

Wniosek_o_przyjęcie

Formularz podania dla kandydata do klasy Mistrzostwa Sportowego 

wniosek_o_przyjęcie

Oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka

Oświadczenie-o-wielodzietności

 

PODANIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

lokomorowrekrutacja|gmail.com| |lokomorowrekrutacja|gmail.com

ADRES DEDYKOWANY WYŁĄCZNIE REKRUTACJI

Wnioski przesyłane na inny adres mailowy, nie będą rozpatrywane!