BIP

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_2505Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg.jpg

https://moodle.oke.waw.pl/course/view.php?id=6

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym, planowanym, organizowanym i przeprowadzanym przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną rękoma szkoły.

Wszystkie wiążące dokumenty dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronach CKE i OKE. 

NOWY TERMIN MATUR – 8-29 CZERWCA 2020r.

część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. 

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.