SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KALKULATORÓW I LINIJEK. 

SZKOŁA ZAPEWNIA TABLICE MATURLNE Z MATEMTYKI FIZYKI CHEMII I BIOLOGII

Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Obowiązek wniesienia opłaty za egzamin dotyczy osób, które:

  • przystępują do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu po raz trzeci lub kolejny
  • deklarują po raz drugi egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, do którego wcześniej nie przystąpili.

Dokonanie opłaty będzie możliwe w okresie od 1.01.2021 r. do 7.03.2021 r.

wszelkie zapytania dot. egzaminu maturalnego należy kierować na adres - lokomorowrekrutacja@gmail.com

Zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.