Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym, planowanym, organizowanym i przeprowadzanym przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną rękoma szkoły.

https://oke.waw.pl