Nasza biblioteka jest  skomputeryzowana. Pracuje w systemie bibliotecznym MOL Optivum.

Wszystkie zbiory mają nadane kody kreskowe.  Czytelnicy posiadają identyfikatory, a udostępnianie odbywa się przy pomocy elektronicznego czytnika.

Oprócz tego uczniowie mogą skorzystać z dostępu do internetu, wydrukować potrzebne dokumenty. 

Komputeryzacja biblioteki zapewnia:

  • pełną automatyzację procesu udostępniania zbiorów,
  • szybki dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalogi komputerowe,

Pomieszczenia

Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie nad halą sportową.Spełnia ono rolę zarówno wypożyczalni jak i czytelni. 

Zbiory

Zbiory obejmują książki, broszury, płyty CD, płyty DVD. Biblioteka prenumeruje i udostępnia czasopisma, gromadzi też dokumenty prawa        wewnątrzszkolnego. 

Pracownicy

nauczyciel bibliotekarz:  mgr Katarzyna Mikulska

Godziny dla uczniów 9:00 - 15:00