Tu można zapoznać się z wybranymi dokumentami określającymi prawne zasady funkcjonowania szkoły.  Najważniejszy z nich, to  Statut, który reguluje większość aspektów działania szkoły.  Biorąc pod uwagę obszerność Statutu ZSO (ponad 100 stron) osobno prezentujemy też część załączników dotyczących Liceum.