Dyrekcja ZSO: p. mgr Małgorzata Głodowska 

Wicedyrektor ds. liceum: p. mgr Wojciech Bentyn 

  • Spotkania z Dyrekcją po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły-  tel. sekretariatu ZSO 22 758 06 37
  • Spotkania z Wicedyrektorem  po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie liceum -   22 758 02 48