Liceum Ogólnokształcące w Komorowie powstało w 1993 roku, kiedy to przy szkole podstawowej wybudowano nowy budynek szkolny, w którym rozpoczęli naukę pierwsi licealiści.

Od samego początku liceum komorowskie było „oczkiem w głowie” dyrektora i władz samorządowych. Już w pierwszym roku istnienia została zainicjowana wymiana międzyszkolna z partnerską wobec gminy Michałowice szwajcarską gminą Köniz. W lipcu 1994 grupa uczniów LO wyjechała na cały miesiąc do Szwajcarii, potem szwajcarscy partnerzy przyjechali do nas z rewizytą.

Księgozbiór biblioteki – szybko wzbogacał się o lektury dla szkoły średniej, przybywało wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pracowniach. Uczniowie liceum od początku uczyli się języków obcych – angielskiego, niemieckiego i w pierwszych latach – rosyjskiego, później oferta szkoły wzbogaciła się o język francuski.

Nasza szkoła zaistniała w internecie późną jesienią 1997 roku, kiedy to uzyskaliśmy dostęp do sieci stałym łączem. Początki były skromne, jak i możliwości ówczesnego łącza. Przez parę lat funkcjonowaliśmy w domenie komorow.ids.edu.pl, obecnie mamy swoją domenę komorow.edu.pl, w której prezentowane są najważniejsze sprawy nie tylko Liceum, ale całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Najważniejsze jest jednak to, że od samego początku twórcami i opiekunami naszych stron www byli uczniowie i ich opiekun. Większość z nich obecnie studiuje, niektórzy studia już ukończyli.

Baza szkoły systematycznie się poprawiała. W 1995 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, w 1999 roku wspaniałą halę sportową, w 2002 nowoczesny kompleks boisk, wreszcie w 2016 kolejną część zespołu – budynek nr 4, w kórym mieści się szkoła podstawowa z klasami 4 - 8

Naszymi atutami jest wysoka zdawalność matur i kontynuacja nauki na państwowych uczelniach wyższych w trybie dziennym. Najlepsi absolwenci naszego liceum otrzymują nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Michałowice oraz Dyrektora Szkoły. Tradycją już jes, że co roku mamy ucznia otrzymującego Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła organizuje cykliczne wycieczki klasowe mające na celu pogłębianie i utrwalanie naszej świadomości narodowej, zagraniczne wyjazdy edukacyjne w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży – projekty językowe połączone ze zdobywaniem wiedzy o krajach europejskich.

Co roku organizujemy Festiwal Nauk Przyrodniczych – czyli chemia, biologia i fizyka nie są tak straszne jak się wydaje. Studenci Politechniki Warszawskiej oraz Toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika przyjeżdżają do naszego Liceum i prezentują różnego rodzaju doświadczenia. Ideą tych warsztatów jest zachęcenie młodzieży do większego zainteresowania tymi przedmiotami, daje to również lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych.

Nadal utrzymujemy tytuł Brązowej Szkoły z rankingu PERSPEKTYW 2020.
Ranking opracowywany jest na podstawie danych zewnętrznych z wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Nasze Liceum współpracuje z Powiatowo – Miejskim Klubem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej.

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w wolontariacie - pomagają w odrabianiu lekcji, organizują akcje charytatywne dla wylosowanych Domów Dziecka w Polsce (paczki świąteczne, czy doraźną pomoc wybranym biednym rodzinom).

Jesteśmy dumni

LO w Komorowie jest szkołą małą i kameralną, to je odróżnia od miejskich szkół – molochów. Choć mieści się w zespole szkół, komorowska młodzież nie jest anonimowa – dyrekcja i nauczyciele znają i rozpoznają każdego. Pedagog szkolny także dociera do wszystkich z pomocą i radą. Podobnie, budynek szkolny, wtopiony w zieleń sosen, zachęca, by tu przyjść.

W ciągu 25 lat istnienia wypracowaliśmy wysoki poziom nauczania, czego dowodem są finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (Olimpiady Geograficznej. Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Chemicznej, Biologicznej i Ekologicznej), wielu uczestników olimpiad szczebla okręgowego, wyróżnienia w konkursach (ortograficznych, recytatorskich, języka angielskiego, Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, matematycznym „Kangurze”). O bardzo dobrym poziomie nauczania świadczą też coroczne wyniki rekrutacji na wyższe uczelnie państwowe. Nasi absolwenci studiowali i studiują na Uniwersytecie Warszawskim, UKSW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Politechnice Warszawskiej, SGH, SGGW i innych uczelniach.

Bardzo bogaty jest kalendarz stałych szkolnych imprez. Są to np. spektakle z okazji Święta Niepodległości, udział młodzieży w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, targi zdrowej żywności. W pracę samorządu angażuje się wielu chętnych uczniów. Co roku są też chętni do pracy jako wolontariusze (szczególnie przy pomocy w nauce słabszym uczniom ze szkoły podstawowej czy organizacji zabawy karnawałowej dla maluchów).

Przy liceum działa Klub Krótkofalarski, który ma na swoim koncie liczne sukcesy.

Szkoła dba również o rozwój fizyczny swoich wychowanków. Uczniowie mają do dyspozycji boiska, siłownię, salę pingpongową i sale gimnastyczne. Drużyny z LO zajmują wysokie lokaty w zawodach szczeblach powiatowego i między powiatowego. 

Dzień powszedni

Choć plan lekcji bywa obszerny, jak to w liceum, nauka może być przyjemna. Wszystkie sale lekcyjne mają stałe łącze z internetem, a także tablice multimedialne.  Wiele lekcji odbywa się w grupach międzyoddziałowych co wynika z programu nauczania. W wyniku reformy w roku szkolnym 2019/2020 nasze liceum przekrztałciło się w 4 - letnie  liceum ogólnokształcące. 

A na przerwie… Dzięki systemowi monitoringu możemy czuć się bezpiecznie.  Chętni mogą kupić sobie obiad. W razie potrzeby pomocy udzieli pielęgniarka lub lekarz szkolny.

Absolwenci o nas nie zapominają. Wpadają porozmawiać z dawnymi nauczycielami, przychodzą na lekcje wychowawcze, by młodszym kolegom opowiadać o swoich studiach czy pracy. Mamy nadzieję, że świadczy to o sympatii dla szkoły i dobrej atmosferze, którą pamięta się również po latach. 

więcej i ciut mniej oficjalnie można zobaczyć na naszym FB  

https://www.facebook.com/lokomorow

 

 

 

Budynek liceum od strony parku
siłownia
sala ping pongowa
kompleks boisk szkolnych wraz z halą, pod którą w zimie powstaje lodowisko