BIP

Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego

Przedmioty humanistyczne

Jolanta Jakubek - język polski, edukacja filmowa, wiedza o kulturze

Jolanta Pawłowska - język polski

Agnieszka Janiszewska - historia, historia i społeczeństwo i  wiedza o społeczeństwie

     Danuta Smakulska – Kołeczek - geografia i podstawy przedsiębiorczości 
   Języki obce
     Mateusz Belniak - język angielski
     Ewa Engel - język angielski
     Danuta Irmińska - język niemiecki
    Grażyna Lesicka - język francuski

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Maria Betlińska - matematyka 

Małgorzata Głodowska - matematyka

     Krystyna Żochowska - matematyka

Jan Frączek matematyka i fizyka

Halina Kość - chemia

Agata Dmoch - Hołody - biologia

Edukacja dla bezpieczeństwa 

     Ramona Sitkiewicz - Wołodko 

Informatyka

Jarosław Rucikowski

Wychowanie fizyczne

Marcin Jagiełło

Beata Jaroszewska

Religia

      Anna Kaczmarzyk
   Pedagog
     Anna Laszuk - Chludzińska
    Biblioteka 
      Katarzyna Mikulska