Perspektywy 2021

nadal utrzymujemy odznakę:) 

PERSPEKTYWY 2020 ranking najlepszych liceów  w Polsce - nadal utrzymujemy Brązową Tarczę Perspektyw 2020

 

 

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Matura z  przedmiotów obowiązkowych   30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych. Podobnie jak w roku ubiegłym, w kryterium matury z przedmiotów obowiązkowych zastosowano współczynnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz na podstawie liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej oraz matury zdawanej na arkuszach niestandardowych. Maturzyści zdający maturę na arkuszach niestandardowych nie są uwzględniani zarówno w wynikach średnich szkoły, jak i w liczbie absolwentów.

Matura z  przedmiotów dodatkowych 45%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Uzyskane wskaźniki z poszczególnych przedmiotów mnożone są przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2019 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. (źródło:http://licea.perspektywy.pl/2020/metodologia/ranking-liceow-ogolnoksztalcacych-2020-metodologia)

PERSPEKTYWY 2019 ranking najlepszych liceów  w Polsce  - nadal utrzymujemy Brązową Tarczę Perspektyw 2019

                                             SUKCESY UCZNIÓW w KOMOROWIE

  ROK SZKOLNY 2015/2016

 • stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 • stypendysta unijnego projektu “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
 • Powiatowy Konkurs Historyczny “Polacy z bohaterstwa znani”:
 • miejsce I i II w kategorii Wiersz – “Skazani”, “Gdzie szumiał lasu płacz”
 • miejsce II w kategorii praca plastyczna i I miejsce w kategorii wiersz - “Katyński las”
 • miejsce I w kategorii film – “Żołnierze Wyklęci”, “W imię Wolności”
 • rejonowy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • etap rejonowy Olimpiady Wiedzy Neurobiologicznej
 • Zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego: II miejsce w drużynowym tenisie stołowym i piłce koszykowej chłopców

ROK SZKOLNY 2014/2015

 • stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 ROK SZKOLNY 2013/2014

 • stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 • część ustna II etapu Olimpiady Języka Niemieckiego
 •  etap wojewódzki Olimpiady Filozoficznej

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • etap wojewódzki Olimpiady Filozoficznej
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów 

ROK SZKOLNY 2011/2012

 • IV miejsce w rankingu szkół biorących udział w projekcie “Matematyka  dla ciekawych świata” organizowanym przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów 

ROK SZKOLNY 2010/2011

 • I miejsce w konkursie recytatorskim “Poezja Miłosza i innych poetów współczesnych” 
 • I miejsce w konkursie literackim i recytatorskim (własny utwór) “Slam poetycki – Zima” ((Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie)
 • II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt powiatu pruszkowskiego, II miejsce w piłce nożnej (halowej) dziewcząt powiatu pruszkowskiego

ROK SZKOLNY 2009/2010

 • część ustna wojewódzkiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 •  wojewódzki etap Olimpiady Geograficznej
 •  wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
 •  wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym “Kangur Matematyczny”
 •  I miejsce w konkursie “Slam poety – miłość, przyjaźń, koleżeństwo” (Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie)
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 • I miejsce w piłce nożnej dziewcząt powiatu pruszkowskiego,
 • I miejsce w piłce siatkowej dziewcząt powiatu pruszkowskiego,
 • III miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w rozgrywkach międzypowiatowych
 • V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Tenisie Stołowym 

ROK SZKOLNY 2008/2009

 • Finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Ogólnopolski Konkurs Polska w NATO (etap wojewódzki): 
 • Wojewódzki etap Olimpiady Geograficznej
 • Część ustna wojewódzkiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • I miejsce w Turnieju “Jednego Wiersza” im. E.Kupiszewskiego 6 Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego “Literackie Kreacje”

ROK SZKOLNY 2006/2007

 •  I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Dzieł K.C. Norwida “Bliżej Norwida” za plastyczną interpretację wiersza
 • 52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski:
 •  I miejsce  w turnieju recytatorskim eliminacji rejonowych
 •  I miejsce w turnieju poezji śpiewanej eliminacji rejonowych 
 • I wyróżnienie  w eliminacjach województwa mazowieckiego
 •  II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Gruszczyńskiego
 •  Grand Prix Festiwalu Wojewódzkiego “Tulipanada” 2007
 •  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym “Literackie Kreacje”
 • Zawody sportowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego:

  piłka nożna dziewcząt – I miejsce w powiecie, II miejsce w rozgrywkach międzypowiat

 piłka koszykowa  - II miejsce chłopcy,  III miejsce dziewczęta

 tenis stołowy – II miejsce chłopcy , III miejsce dziewczęta

 ROK SZKOLNY 2005/2006

 •  laureatka Olimpiady Ochrony Środowiska
 •  laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • specjalne wyróżnienie jury w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym “Literackie Kreacje”
 • finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Twórczości i Czasach Jana Kochanowskiego “Pięć wieków temu”
 • III Ogólnopolski Konkurs Polska w NATO (etap wojewódzki):

I miejsce,  II miejsce, i IV miejsce. Szkoła oraz uczniowie otrzymali na piśmie gratulacje od Prezydenta RP oraz list gratulacyjny od Sekretarza Generalnego NATO.

I miejsce w finale Międzypowiatowych Zawodów w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

ROK SZKOLNY 2004/2005

 •  część ustna wojewódzkiego etapu Olimpiady Geograficznej
 •  laureat Olimpiady Języka Francuskiego
 • II Ogólnopolski Konkurs Polska w NATO (etap wojewódzki):
 • I miejsce,  II miejsce i III miejsce. 
 • Szkoła oraz uczniowie otrzymali na piśmie gratulacje od Prezydenta RP oraz list gratulacyjny od Sekretarza Generalnego NATO Jaap de Hoof Shafer’a.
 • Warszawski Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglosaskich:  I miejsce, II miejsce i V miejsce
 • Konkurs Wiedzy Konsumenckiej organizowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie: I miejsce i III miejsce
 • II miejsce w Zawodach Powiatowych w Strzelectwie Sportowym w konkursie drużynowym dziewcząt 
 • I miejsce w Zawodach Powiatowych w Strzelectwie Sportowym w konkursie drużynowym chłopców –
 • Nasze liceum zajęło I miejsce wśród ponadgimnazjalnych szkół na terenie Pruszkowa i okolic w Międzyszkolnej Olimpiadzie Języka Angielskiego zorganizowanej przez Szkołę Językową JDJ Bachalski.

ROK SZKOLNY 2003/2004

 • finalistka Olimpiady Filozoficznej
 • finalista Olimpiady Chemicznej
 •  finalista Olimpiady Geograficznej
 • finalista Olimpiady Ochrony Środowiska
 • część ustna wojewódzkiego etapu Olimpiady Biologicznej

ROK SZKOLNY 2002/2003

 • część ustna wojewódzkiego etapu Olimpiady Polonistycznej
 • finalista Olimpiady Geograficznej
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim “Europa moich marzeń” (premiowane indeksem na Uniwersytet Jagielloński)
 • laureat Olimpiady Ochrony Środowiska

ROK SZKOLNY 2001/2002

 • laureatka Olimpiady Filozoficznej
 •  finalista Olimpiady Geograficznej

ROK SZKOLNY 1998/1999

 • finalista Olimpiady Geograficznej

ROK SZKOLNY 1997/1998

 • finalista Olimpiady Geograficznej
 • część ustna etapu wojewódzkiego Olimpiady Geograficznej

ROK SZKOLNY 1995/1996

 • reprezentant szkoły na Międzynarodowym Turnieju Szachowym
 • etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego