“Pomagać potrzebującym i wyróżniać najlepszych” – to motto i główny cel działalności Rady Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej . Rada współdziała z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną Liceum.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i darowizn, które przeznaczane są głównie na różnorodną pomoc finansową dla naszych uczniów. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, życie często pisze zaskakujące scenariusze i nasza sytuacja rodzinna czy finansowa może zmienić się z dnia na dzień. Dlatego musimy sobie nawzajem pomagać korzystając z dobrowolnych składek rodziców. Zasięg naszej działalności jest bardzo szeroki, ale jak bardzo duży zależy tylko od dobrej woli rodziców naszych uczniów, opiekunów, przyjaciół szkoły i innych osób zainteresowanych wspieraniem działalności Rady. Fundusze z których rozliczamy się bardzo precyzyjnie i uczciwie zawsze wracają do naszych dzieci.

Prezydium Rady Rodziców
Michał Zimnota – Przewodniczący
Michał Milczarek – Wiceprzewodniczący
Renata Gińko – Sekretarz
Marta Nowak – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Katarzyna Strojna
Maria Pecka
Mariusz Polakowski


Rachunek bankowy do wpłat zasilających fundusz Rady Rodziców:
67 8931 0003 0738 7993 4000 0001 -  składka wynosi 10 zł za miesiąc czyli 100 zł za rok szkolny

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko ucznia i klasę.

Przy wpłatach na studniówkę oprócz nazwiska i klasy prosimy o dopisek „studniówka 202...”
       Wszystkie wpłaty będą rozdysponowane na potrzeby naszych dzieci. Z zebranych funduszy dokonywane są zakupy nagród książkowych dla najlepszych uczniów. Rada Rodziców stara się również wspierać działania samorządu uczniowskiego poprzez zakup materiałów niezbędnych do organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych organizowanych przez uczniów.

E-mail Rady Rodziców: rrkomorow2019|gmail.com| style="font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank" title="mailto:rrkomorow2019@gmail.com"|rrkomorow2019|gmail.com