Kalendarz zebrań z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów. 

z racji zaistniałej sytuacji o terminie spotkań z rodzicami będziemy informować na bieżąco