Czas pandemii  stał się dla wielu z nas momentem przewartościowania swojego dotychczasowe życia, spojrzenia na nie z innej perspektywy.

Po wielu przemyśleniach, a w ostatnich dwóch latach po sytuacji spowodowanej COVIDEM, postanowiłem skupić się na tworzeniu krótkich felietonów o sporcie,           o różnych dyscyplinach sportowych, o wybitnych osobowościach związanych z tym światem i historii. 

Wszystko jest efektem moich osobistych przemyśleń, wniosków i spostrzeżeń.

Zwieńczeniem tej pracy jest wydana w tym roku publikacja ”Zaraź się sportem – wychowanie fizyczne w czasach pandemii”.  

Chcę  podzielić się z Wami poprzez naszą stronę internetową, tym co nadal tworzę i piszę.  Tytuł nosi nazwę „Subiektywnie o sporcie -Wojciech Bentyn”.

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, wicedyrektorem ds. Liceum. Jestem też dyplomowanym trenerem tenisa.