opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 9 zł, natomiast za wydanie duplikatu świadectwa 26 zł

nr konta bankowego do wpłat:

76 8004 0002 2007 0015 9955 0001  z dopiskiem: "opłata za wydanie duplikatu legitymacji / świadectwa  i imię i nazwisko 

z pokwitowaniem oraz podaniem należy zgłosić się do sekretariatu liceum

czas oczekiwania jest uzależniony od stanu posiadania odpowiednich druków