AKTUALIZACJA KALENDARZA

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez rząd dotyczącymi zdalnej edukacji następuje zmiana w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021: 
- do 20 stycznia 2021r. wystawienie ocen śródrocznych;
- 21 stycznia 2021 roku Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze roku 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego może ulec zmianie w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Kalendarz_roku_szkolnego_w_liceum_