BIP

Plan lekcji dla liceum  w roku szkolnym 2019/2020

4 - letnie liceum 

1LA4

1LB4 

1LC4 

3- letnie liceum

1LA     1B

2LA     2B

3LA      3B