aktualny plan znajduje się w VULCANIE i jest dostosowany do zajęć w trybie zdalnym