Jeżeli w trakcie roku szkolnego z jakiś powodów chcesz zmienić szkołę to należy:

- złożyć do dyrektora liceum podanie z prośbą o przyjecie do szkoły - w podaniu należy uzasadnić powody zmiany szkoły oraz podać dane kontaktowe rodziców,

- do podania załączyć xero świadectwa ukończenia klas niższych, oraz wydruk bieżących ocen semestralnych z e-dziennika,

- komplet dokumentów przesłać mailem - lokomorowrekrutacja@gmail.com