Uczniowie naszego liceum czynnie uczestniczą w zajeciach organizowanych przez uczelnie wyższe, część z tych zajęć ma na celu przygotowanie do egzaminu maturalnego, a część  pokazanie młodym ludziom różnych perspektyw dalszego kierunku kształcenia się po skończeniu liceum.