Projekt wymiany międzynarodowej rozwija się w Komorowie nieprzerwanie od 2006 roku. Wzięło w nim udział już ponad 150 uczniów więcej
Korzystając ze wsparcia Gminy Michałowice, liceum w Komorowie od wielu lat organizuje projekty wymian międzynarodowych z naszymi partnerskimi szkołami z Holandii, Norwegii i Rumunii.
więcej