AKTUALNOŚCI

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  11  marca  2020 w  sprawie  czasowego ograniczenia   funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.)  nastąpią zmiany w realizacji projektów.